Uitnodiging informatieavond biodiversiteit

In de afgelopen jaren verschenen in de media berichten over teruglopende biodiversiteit, met name de studie over het aantal insecten gaf aanleiding tot een groeiende zorg. Mede daarom zijn boeren, burgers en overheden in toenemende mate begaan met biodiversiteit.

Lees verder
Buurkracht Geesteren

Buurkracht: Gezocht energieke mensen!

Lees verder
Eerste Groene Lintje van Berkelland naar Jaap de Boer

Oud-dierenarts Jaap de Boer uit Geesteren heeft donderdagavond 14-11-2019 het eerste Groene Lintje van Berkelland gekregen.

Lees verder
Geesteren Straalt

Geesterens Belang neemt het iniatief om gezamenlijk een kerstlandschap te maken. Help je mee?

Lees verder
Sinterklaas intocht gewijzigd

Wegens omstandigheden zijn er enkele wijzigingen mbt de Sinterklaas intocht van zaterdag 23 nov.

Lees verder
Dorpsgids Geesteren

We hopen dat jullie allemaal de Dorpsgids Geesteren hebben ontvangen, mocht u deze niet hebben ontvangen dan horen wij het graag.

Lees verder
Woningsplitsing

College wil woningsplitsing in het buitengebied mogelijk maken

Lees verder
College speelt in op woonbehoefte

College wil snel inspelen op de woonbehoefte in Berkelland

Lees verder
November Vuur

Op 1 november wordt aan de Pasmansweg een November Vuur ontstoken.

 

Lees verder
Avond over ondermijnende criminaliteit

Op woensdagavond 16 oktober 2019 organiseert de gemeente Berkelland een avond over georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en algemene veiligheid.

Lees verder
Helemaal Groen

Ingekomen brief van initiefnemer project Helemaal Groen.

Lees verder
Veilig wonen met ‘slimme’ sensoren

Ouderen die langer thuis blijven wonen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Zo lopen ze bijvoorbeeld een groter risico om slachtoffer te worden van diefstal en zijn ze vaker betrokken bij woningbranden. Om de veiligheid van ouderen te verbeteren is Leefsamen Achterhoek gestart. In duizend huizen In de Achterhoek worden gratis een inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders geïnstalleerd. Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren via een app het sociale netwerk van buren, familie en mantelzorgers bij een calamiteit.

Lees verder
Weekend vol sport, muziek en plezier

In het weekend van 31 Mei tot en met 2 Juni 2019 staat sportpark de “de Brouwer” van G.S.V.’63 volop in het teken van voetbal en muziek.

Lees verder
Dorpshuis De Zunnekamp in de steigers

Om het dorpshuis toekomstbestendig te houden zijn een aantal grote onderhoudswerkzaamheden nodig, waaronder het vervangen van het dak van de gymzaal. Daarnaast worden verschillende energiebesparende maatregelen uitgevoerd.

Lees verder
Paasvuur afgelast

Paasvuur mag niet worden aangestoken

Het actuele natuurbrandrisico in onze veiligheidsregio is sinds 15 april 2019 opgeschaald naar fase 2 i.v.m. de droogte (zie www.natuurbrandrisico.nl). Bij fase 2 is een stookverbod van kracht.

 

Lees verder
Straatjuweeltjes op de Molenweg, een experiment!

In overleg met aanwonenden is door de gemeente gekozen om een proef met verkeersremmende paaltjes te gaan doen. Op 23 april zullen 3 zogenaamde straatjuwelen worden geplaatst op de Molenweg.

Lees verder
Bloeiende akkerranden

Nu door het warme weer van februari de natuur wel bijna een maand voor lijkt te lopen, is het ook tijd om aan het zaaien van bloemenmengsels te denken.

Lees verder
Informatieavond asbesttrein

Op 12 maart wordt een informatieavond over de abesttrein in Geesteren gehouden.

Lees verder
Geweldige opkomst bijeenkomst vraaggestuurde nieuwbouw

Op 21 februari gaf de gemeente een toelichting over de mogelijkheden van vraaggestuurde nieuwbouw in Geesteren. De opkomst was geweldig, de gemeente gaf uitgebreide informatie en er waren inspirerende voorbeelden.

Lees verder
Jubilarissenconcert Amicitia

Op 8 maart houdt Amicitia een feestelijk jubilarissenconcert.

Lees verder
AED herhalingscursussen

Geesterens Belang organiseert dit jaar wederom de AED herhalingscursussen. Lees verder voor de indeling.

Lees verder
Informatiegids Geesteren

Geesterens Belang is voornemens een informatiegids uit te brengen waar alle bedrijven en verenigingen uit Geesteren zich kenbaar kunnen maken met al hun activiteiten.

Lees verder
Cursus Alles van het landschap Geesteren

Meer weten over aanleg en beheer van landschap en over ecologie op en om het erf?

Lees verder
Geesteren Helemaal Groen update

Het project dat in april 2018 gestart is, nu inmiddels al 9 maanden onderweg, met succes!!

Lees verder
Bewoners planten streekeigen bomen en struiken in Geesteren

Bewoners uit Geesteren planten binnenkort meer dan 6.730 stuks streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied.

Lees verder
Sinterklaas komt naar Geesteren

Sinterklaas en zijn pieten worden op zaterdag 24 november vrolijk onthaald in Geesteren.

Lees verder
Kerstmarkt

Tot onze spijt hebben wij als werkgroep moeten besluiten om de kerstmarkt niet door te laten gaan.

Lees verder
Kruisjassen in het dorpshuis

Vanaf oktober wordt er elke derde woensdag van de maand Kruisjassen gespeeld in dorpshuis De Zunnekamp.
De data in 2018 zijn 17 oktober, 21 november en 19 december. Inloop is vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur start het spel.

Iedereen (jong en oud) is welkom. Enige bekendheid met het spel is gewenst. De kosten zijn €4,50 per avond, inclusief een kopje koffie / thee.

Aanmelden, meer informatie of vragen? Neem dan contact op met Willem Markink, Zonnekamp 1, tel.nr. 06-51935888

Lees verder
Dreamzzz start kinderopvang in Geesteren

Per 1 november stopt kinderopvang Humanitas, regio SKE met het aanbieden van kinderopvang in Geesteren. De ouders zijn schriftelijk en tijdens de ouderavond op 3 oktober hiervan op de hoogte gesteld. Tijdens deze avond hebben de ouders reeds kennis mogen maken met Chantal Hartvelt en Dreamzzz kinderopvang. Zij zal een nieuwe start maken met de kinderopvang in Geesteren. Dreamzzz opent haar deuren per 1 november op de huidige locatie van het Krielennest.     

Lees verder
Opsporen Japanse Duizendknoop

Met een werkgroep van “Levend Landschap Geesteren” willen wij de Japanse Duizendknoop opsporen en bestrijden.

Als deze plant bij u in de buurt staat is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen.

 

Lees verder
Bloeiende akkerranden

Veel groen is de laatste weken veranderd in geel. Voor de oplettende kijker is er op dit moment echter ook fleur en kleur te vinden rondom Geesteren.

Lees verder
Reünie openluchtspel “Geestern blös van zich of”

25 jaar geleden vierde muziekvereniging Amicitia haar 100-jarig bestaan. In 1993 werd door de vereniging een onvergetelijk openluchtspel georganiseerd en opgevoerd in de Sprakelberg

Lees verder
Kinderopvang in Geesteren

We hebben in Dreamzzz kinderopvang een zeer enthousiaste partij gevonden om de kinderopvang in Geesteren over te nemen. Volgens ons voldoen zij aan de door ons gestelde voorwaarden: professioneel, kleinschalig, ondernemend en flexibel.

Lees verder
Zwerfvuilproject Geesteren (Geesteren Helemaal Groen)

Jaap de Boer vertelt over het project om Geesteren schoon te houden.

Lees verder
Inloopbijeenkomst antennemast

Op maandagavond 2 juli vindt een inloopbijeenkomst plaats over het plaatsen van een telecommunicatiemas.

Lees verder
Update Levend Landschap

Onder de naam Levend Landschap Geesteren hebben bewoners op twee avonden ideeën rondom landschap, natuur, cultuurhistorie en beleving geïnventariseerd en uitgewerkt.

Lees verder
Kinderopvang in Geesteren

Kinderopvang Humanitas regio SKE heeft aangegeven dat het voor hen, als grote, landelijke aanbieder van kinderopvang, steeds lastiger wordt (financieel en organisatorisch) om continuïteit te bieden op kleine opvanglocaties. Ze zien daarom voor zichzelf geen toekomst in
Geesteren. We zijn daarom gezamenlijk aan het verkennen of overname door een andere partij op termijn mogelijk is. Tot die tijd blijft kinderopvang Humanitas regio SKE zich optimaal inzetten om de kinderopvang in Geesteren te organiseren.

Lees verder
Verkiezingsdebat Kleine Kernen Gemeente Berkelland

De gezamenlijke belangengroepen van de kleine kernen in Gemeente Berkelland organiseren een verkiezingsdebat

Lees verder
AED herhalingscursussen

Ook dit jaar organiseren wij weer een aantal avonden voor reanimatie en bediening van de AED.

 

Lees verder
Agenda tijdelijk offline

De agenda op onze site is tijdelijk offline.

Lees verder
Omgevingsvergunning antennemast verleend

De omgevingsvergunning voor plaatsing van een antennemast aan de Blauwe Torenweg is verleend. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Lees verder
Enquête Mooi Wonen Geesteren

Klik hier om de enquête in te vullen

Traditionele Nieuwjaarsgroet vanuit de Kerktoren 90e editie

Bovenin de kerktoren van Geesteren speelt al sinds 1928 Amicitia in de oudejaarsnacht. Leden van de muziekvereniging Amicitia blazen het nieuwe jaar in vanaf de toren

Lees verder
Sinterklaasintocht

Sinterklaas en zijn pieten komen op zaterdag 25 november een bezoek brengen aan Geesteren.

Lees verder
Uitnodiging uitwerkavond Levend Landschap 21 nov.

Op dinsdag 24 oktober maart werd de ideeënavond Levend Landschap Geesteren georganiseerd. Dit is een initiatief van Gemeente Berkelland, Geesterens Belang en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)

Lees verder
Heel Geesteren bakt!

Tijdens de kerstmarkt worden de beste cupcake- en tulbandbakkers gekozen. Meld je nu aan.

Lees verder
After-eier toernooi wederom zeer geslaagd

Al voor de 24-ste keer is afgelopen weekend het After-eier volleybaltoernooi gespeeld in Geesteren.

Lees verder
Uitnodiging ideeënavond Levend Landschap

Geesterens Belang nodigt alle inwoners van Geesteren uit om ideeën in te brengen rondom de thema’s landschap, ecologie, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd/educatie.

Lees verder
Energie-enquête

De uitkomsten van de in 2016 gehouden enquête.

Lees verder
Subsidie voor gezamenlijke plannen om energie te besparen of duurzaam op te wekken

Vanaf vandaag kunnen buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en ondernemers subsidie vragen voor concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing en/of duurzame energieopwekking op de project locatie.

Lees verder