Straatjuweeltjes op de Molenweg, een experiment!

>>

 

In 2016 heeft Geesterens Belang bij de gemeente Berkelland de verkeersproblematiek in de dorpskern en het buitengebied van Geesteren aangekaart, zie het onderzoek veiligheidsbeleving 2016. Voor maatregelen bleek echter geen budget.

In 2017 hebben aanwonenden van o.a. de Dorpsstraat en Molenweg contact gezocht met Geesterens Belang, met de vraag of Geesterens Belang kon ondersteunen bij het nogmaals onder de aandacht brengen van de ervaren verkeersproblematiek in de dorpskern, zoals hoge snelheden, lawaai en trillingen.

Geesterens Belang adviseerde de bewonersgroep om rechtstreeks contact op te nemen met de gemeente. Gesprekken met wethouders en verkeerskundigen hebben inmiddels plaatsgevonden. Onder het motto ‘Meten is Weten’ heeft de gemeente in 2018 snelheidsmetingen en verkeerstellingen gehouden in ons dorp.

Bij verkeerstellingen wordt de snelheid gehanteerd die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden. In de Dorpsstraat is de snelheid op 2 plekken gemeten. Op deze plekken ligt deze snelheid op 32 en 36 km/h. Op de Molenweg is deze snelheid 53 km/h.  

De overschrijding op de Molenweg is dusdanig dat een snelheidsremmende maatregel gewenst is. Daarom plaatst de gemeente binnenkort als proef enkele zgn. ‘straatjuweeltjes’ op de Molenweg. Deze maatregel is niet bedoeld om verkeer te weren maar om de snelheid te reguleren. Na enkele weken gewenning worden er weer metingen verricht. Na drie maanden vindt evaluatie plaats.