Hamelandse Menners

De Hamelandse Menners is een men-vereniging die is gevestigd in Geesteren gld maar haar leden in een ruime omgeving om Geesteren heeft.

De volgende activiteiten worden het jaar door georganiseerd:
- onderlinge wedstrijden mennen en vaardigheid;
- KNHS wedstrijden voor menners uit het hele land met een startpas; 
- Boomsleep wedstrijden;
- Menlessen.

Daarnaast worden er het jaar door een aantal gezellige activiteiten georganiseerd, zoals een Nieuwjaarsbijeenkomst en een Barbecue.

Het activiteitenjaar wordt meestal afgesloten met een gezellige avond met Stamppottenbuffet.

Onze activiteiten worden hoofdzakelijk georganiseerd op onze rijbaan-accommodatie d’n Sproakelbarg aan de Oude Diepenheimseweg / Mensinkdijk te Geesteren gld.

Voor onze KNHS wedstrijden maken wij gebruik van de terreinen van de Fam Berenschot aan de Boerenesweg te Geesteren gld.

In de winterdag worden de menlessen in paardencentrum Carolina in Barchem gegeven.

Samen met Buurverenigingen in de Gelderse Achterhoek organiseren we in de zomerdag een Outdoor Competitie mennen en vaardigheid om de Achterhoekbokalen.

Voor nadere informatie over onze vereniging en ons jaarprogramma verwijzen wij u naar onze website, www.Hamelandsemenners.nl waar u ook de namen en adressen van onze bestuursleden kunt vinden. 
U mag ook een mail sturen naar hamelandsemenners@hotmail.com dan zullen wij contact met u opnemen.