Dorpshuis

Tarieven

Dorpshuis


 

Tarieven verhuur:

 

Brinkerinkzaal

 • Partijen met binding met het dorp                           € 11,- per uur 

(tot een max. van € 30,- per dagdeel van max. 4 uur)

 • Partijen zonder directe binding met het dorp           € 12,50 per uur

 

Gymzaal

 • Partijen met binding met het dorp                            € 15,- per uur 

(tot een max. van € 40,- per dagdeel van max. 4 uur)

 • Partijen zonder directe binding met het dorp           € 17,50 per uur

Brinkerinkzaal en gymzaal samen

 • Partijen met binding het dorp                                   € 60,- per dagdeel (max. 4 uur)
 • Partijen zonder directe binding                                € 25,- per uur

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ton Trel, 0621836607.

Algemene voorwaarden voor verhuur

 • Zowel gymzaal als Brinkerinkzaal worden alleen verhuurd als er gedurende de huurperiode minimaal één persoon van minimaal 18 jaar aanwezig is.
 • Huurders van de gymzaal kunnen gebruik maken van ballen en klein materiaal. Dit ligt in de kast zonder slot in het toestellenhok en enkele kleine materialen staan daarbij (pylonnen, knotsen e.d.). Zonder vooraf overleg géén toestellen, volleybalnetten e.d.
 • Huurders van de gymzaal kunnen de toiletten in de gang van het dorpshuis gebruiken.
 • Huur en gebruik van de gymzaal en Brinkerinkzaal staan los van elkaar; bij huur van alleen de gymzaal kan door betreffende groep geen gebruik worden gemaakt van de Brinkerinkzaal en omgekeerd. 
 • Bij nieuwe of bijzondere bijeenkomsten zijn (tijdelijke) tariefsaanpassingen bespreekbaar. 
 • Koffie, thee, fris, bier en wijn is aanwezig in het dorpshuis. In principe gaan we er vanuit dat kleine groepen consumpties nuttigen van het dorpshuis. Tarieven hangen bij de bar. Gebruikte consumpties noteren op de formuliertjes die daarvoor bij de bar liggen.

Bij grotere groepen is het uitgangspunt dat ze zelf voor hun consumpties zorgen.

 

Algemene informatie

Wat is er te doen?  

Reserveren

Dorpsböke

Tarieven

Contact