Dorpshuis

Tarieven

Dorpshuis


 

Tarieven verhuur:

  

Brinkerinkzaal

                      € 15,- per uur (tot een max. van € 45,- per dagdeel van max. 4 uur)

 

 

Gymzaal

               € 22,50 per uur (tot een max. van € 70,- per dagdeel van max. 4 uur)

Brinkerinkzaal en gymzaal samen

             € 100,- per dagdeel (max. 4 uur)

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ton Trel, 0621836607.

Algemene voorwaarden voor verhuur

  • Zowel gymzaal als Brinkerinkzaal worden alleen verhuurd als er gedurende de huurperiode minimaal één persoon van minimaal 18 jaar aanwezig is.
  • Huurders van de gymzaal kunnen gebruik maken van ballen en klein materiaal. Dit ligt in de kast zonder slot in de toestelberging en enkele kleine materialen staan daarbij (pylonnen, knotsen e.d.). Zonder vooraf overleg géén toestellen, volleybalnetten e.d.
  • Huurders van de gymzaal kunnen de toiletten in de gang van het dorpshuis gebruiken.
  • Huur en gebruik van de gymzaal en Brinkerinkzaal staan los van elkaar; bij huur van alleen de gymzaal kan door betreffende groep geen gebruik worden gemaakt van de Brinkerinkzaal en omgekeerd. 
  • Bij nieuwe of bijzondere bijeenkomsten zijn (tijdelijke) tariefsaanpassingen bespreekbaar. 
  • Koffie, thee, fris, bier en wijn is aanwezig in het dorpshuis. In principe gaan we er vanuit dat kleine groepen consumpties nuttigen van het dorpshuis. Tarieven hangen bij de bar. Gebruikte consumpties noteren op de formulieren in de rode map die op de bar ligt.
  • Omdat er geen beheerder is wordt van de huurder het volgende verwacht, klik hier

Bij grotere groepen is het uitgangspunt dat ze zelf voor hun consumpties zorgen.

 

Algemene informatie

Wat is er te doen?  

Reserveren

Dorpsböke

Tarieven

Contact