Proeftuin Nettelhorst


De Proeftuin Nettelhorst is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Slimste Weg en wordt als een gebiedsgerichte opgave gezamenlijk opgepakt met de overheden. Samen bouwen aan een regio waar we trots op zijn. Vanuit een intrinsieke motivatie zijn we samen eigenaar van een aantal opgaven (in de omgeving) van de Nettelhorsterweg, die het mogelijk maken duurzame waarden voor toekomstige generaties veilig te stellen. Vanuit deze ambitie werkt Proeftuin Nettelhorst aan strategische (gebieds-)opgaven. In Proeftuin Nettelhorst spelen drie thema’s:

  • Slimme mobiliteit

  • Fossielvrij en circulaire economie

  • Beleefbaar landschap

Voor meer informatie kijkt u op de site van Proeftuin Nettelhorst.

Op de site kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Proeftuin Nettelhorst om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.