Lid worden


Het Geesterens Belang is een belangenvereniging dóór, maar vooral vóór de inwoners van Geesteren. We houden ons bezig met (zoals de naam al weergeeft) Geesterense belangen. Onze vereniging is aanspreekpunt voor de gemeente Berkelland inzake beleidsplannen: dorpsvisie, wegenplan, woningbouw, recreatie, subsidies, etc.

Ook het organiseren van het jaarlijkse paasvuur wordt verzorgd door onze vereniging. Tevens zijn wij medeorganisatoren van de kerstmarkt en de intocht van Sinterklaas.

In 2013 hebben we onze dorpsvisie gepresenteerd. Een onderdeel van deze visie was het opzetten van een eigen website: www.geesterengld.nl. Deze site wordt door ons betaald en onderhouden. Vanuit onze dorpsvisie zijn er werkgroepen opgericht om de doelen te verwezenlijken. Zo zijn er o.a. de werkgroepen zorg en wonen (o.a. AED), duurzame energie, internet/website, jongeren, veiligheid en samenwerking.

Jaarlijks organiseert het Geesterens Belang een vergadering voor al haar leden, om deze te informeren over de actuele stand van zaken en vooral om op de hoogte te blijven van de standpunten en meningen van de inwoners van Geesteren, om zodoende zo optimaal mogelijk de belangen te kunnen vertegenwoordigen.

Bent u ook overtuigd van het nut van het Geesterens Belang, dan adviseren wij u, u aan te melden als lid. Ook uw mening telt dan mee! Het lidmaatschap kost u maar 9 euro per huishouden per jaar. Middels het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden als lid.