Uren, dagen, maanden, jaren


Bijzondere traditie Jaarwisseling Geesteren GLD

bovenin de kerktoren van Geesteren speelt al sinds 1928 Amicitia in de oudejaarsnacht.
Leden van de muziekvereniging Amicitia spelen het nieuwe jaar in vanaf de toren van de N.H. Kerk in Geesteren. Direct na de twaalf klokslagen wordt vanaf de klokkenzolder het lied Uren, Dagen, Maanden, Jaren ingezet. Vervolgens blaast een trompettist vanaf de hoogste verdieping van de toren een reveille.

Het kleine concert is een jarenlange traditie van muziekvereniging Amicitia. Het was rond 1928 dat de toenmalige predikant D. van der Most van Spijk, de muzikanten voorstelde in de oudejaarsnacht om twaalf uur dit lied vanuit de toren over Geesteren te laten klinken. Het is ook traditie in Geesteren dat het vuurwerk pas wordt afgeschoten nadat de trompettist is uitgeblazen. Vroeger werd speciaal hiervoor noodverlichting aangebracht in de toren. Tegenwoordig is er een redelijk goede verlichting op de wenteltrap, maar toch is het voor de muzikanten nog steeds een hele klim om met de instrumenten veilig boven en weer beneden te komen. Een aantal jaar geleden is op de tweede verdieping van de toren een nieuwe trap gemaakt, met halverwege een plateau. Dit maakt de klim naar de klokkenzolder een stukje gemakkelijker voor de muzikanten.

Met uitzondering van de oorlogsjaren 1940-1945 is deze muzikale traditie alle jaren uitgevoerd. In 2018 zal deze traditie dus haar 90-jarig bestaan vieren.

Gerrie Klein Kranenbarg
Augustus 2015


Noot:
Hieronder worden melodie en tekst weergegeven. De tekst (1807) is van Rheinvis Feith en de muziek is van Heinrich Albert.

 

Uren, dagen, maanden, jaren, 

vliegen als een schaduw heen !
Ach, wij vinden waar wij staren,
niets bestendigs hier beneên !
Op de weg die wij betreden,
staat geen voetstap die beklijft;
Al het heden wordt verleden,
schoon 't ons toegerekend blijft.

Dat de tijd hier 't al verover, 
aan geen tijdperk hangt mijn lot;
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God.
Welk een onheil mij ook nader,
'k vind in U mijn vrede weer;
Gij blijft, die Gij waart, mijn Vader,
wat verander, wat verkeer !

Rhynvis Feith / Heinrich Albert


 


foto gemaakt door Eria ter Maat tijdens oudejaarsnacht 2002/2003