Vrijheidsbos Geesteren


Ter ere van 75 jaar vrijheid in Nederland heeft een nieuwe stichting uit ons dorp een herdenkingsbos gerealiseerd. Dit nieuwe bos heeft de naam Vrijheidsbos Geesteren en verbindt herdenken, educatie, recreatie en natuur met elkaar.

Herdenking
Bernard, Eva, Manuel, Sofia, Philip Levie en Henri Meijers, Antonia Tichelman-Geerdink, Co van den Brink, Gerrit Hiddink, Jaap Rijsdijk, Jantje Esselink en Jan Westra zijn de twaalf Tweede Wereldoorlogsslachtoffers van Geesteren. Hetgeen hen is overkomen is opgeschreven in een herinneringsboek. Zij krijgen symbolisch, 75 jaar na de bevrijding, een levend monument in de vorm van een boom in Geesteren. Deze twaalf bomen staan in het Vrijheidsbos Geesteren. Voor (oud-)inwoners van Geesteren en iedereen die zich verbonden voelt met Geesteren is het mogelijk om een eigen gedenkboom te kopen en te planten. Ook kan op verzoek uitstrooiing van as bij of onder de eigen boom plaatsvinden.

Educatie
Elk huisgezin in Geesteren en alle kinderen van de basisschool De Keikamp hebben eind 2020 het herinneringsboek met foto’s en de waardevolle verhalen ontvangen. Door een educatieproject krijgen de leerlingen lokale geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog. Ook zal het thema Vrijheid & Democratie en Natuur worden ingevuld. Educatie vindt plaats op de school, maar ook in het Vrijheidsbos zelf. Groep 7 en 8 heeft in 2022 de familie Meijers toegevoegd aan het digitaal Joods Monument. In samenwerking met de synagoge Borculo worden zes nieuwe Stolpersteine neergelegd bij het voormalige huis van de familie Meijers in Geesteren.

Recreatie
Het Vrijheidsbos ligt dicht bij het dorp en heeft een (wandel-)recreatie waarde. Het sluit aan bij bestaande bossen van Staatsbosbeheer en De Sprakelberg. Dit is een langgekoesterde wens van de Geesterense bevolking. Tevens is er aansluiting met het naastliggende Kerkepad en vele andere wandel- en fietsroutes in de buurt.

Natuur
Door het Vrijheidsbos wordt er meer natuur gecreëerd. Er komen meer bomen hetgeen het leefklimaat bevordert. Er is een inrichtingsplan zodat de boomsoorten met het onderhoud een goede kans hebben om te groeien. De percelen sluiten bij elkaar aan, zodat er een groot natuurgebied ontstaat voor flora en fauna.

Het stichtingsbestuur en het vrijwilligersteam bestaat uit Geestenaren met een diversiteit aan kennis en leeftijd. www.vrijheidsbosgeesteren.nl