Geesterens Belang


Geesterens Belang is in 1927 opgericht als een vereniging. Op 22 april 1980 vond de officiële heroprichtingvergadering plaats van Geesterens Belang. Het doel van Geesterens Belang is, de algemene belangen van Geesteren te behartigen.

Het Geesterens Belang is een belangenvereniging dóór, maar vooral vóór de inwoners van Geesteren.
We houden ons bezig met (zoals de naam al weergeeft) Geesterense belangen. Onze vereniging is aanspreekpunt voor de gemeente Berkelland inzake beleidsplannen: dorpsvisie, wegenplan, woningbouw, recreatie, subsidies, etc. Afspraken hierover hebben wij als belangenvereniging, samen met de andere kleine kernen, in een Convenant vastgelegd met de gemeente Berkelland.

Ook het organiseren van het jaarlijkse paasvuur wordt verzorgd door onze vereniging. Tevens zijn we betrokken bij de intocht van Sinterklaas en verzorgen we de AED (herhalings)cursus voor twee AED’s die in Geesteren hangen.

Jaarlijks organiseert het Geesterens Belang een vergadering voor al haar leden, om deze te informeren over de actuele stand van zaken en vooral om op de hoogte te blijven van de standpunten en meningen van de inwoners van Geesteren, om zodoende zo optimaal mogelijk de belangen te kunnen vertegenwoordigen. De visie voor de langere termijn is vastgelegd in de dorpsvisie “Geesteren op de kaart”.

Bent u na het lezen van dit stukje overtuigd van het nut van het Geesterens Belang, dan adviseren wij u, u aan te melden als lid. Ook uw mening telt dan mee! Het lidmaatschap kost u maar 9,00 euro per huishouden per jaar.

U kunt zich aanmelden als lid door een email te sturen of te bellen met het secretariaat. Voor opmerkingen en/of vragen kunt u zich melden bij het secretariaat.

Margon Müller (secretariaat)
Oosterveldweg 7
7274 DZ  Geesteren