Historie


Geesteren is een vroegere gemeente en dorp in de Achterhoek met ca. 1300 inwoners. Het dorp is meer dan 1000 jaar oud. In 1988 werd het duizendjarig bestaan gevierd. Waarschijnlijk is het dorp nog ouder, gezien de gevonden oude fundamentresten in de huidige kerk van voor 1246.

Van 1795 tot 1818 was Geesteren een zelfstandige gemeente. In deze tijd is het kadaster ontstaan. Daardoor is de gehele voormalige gemeente Borculo, op het stadsgedeelte na, nog steeds kadastrale gemeente Geesteren. In 1818 werden deze 2 kadastrale gemeenten samengevoegd tot de gemeente Borculo. In 2005 is de gemeente Borculo (na herindeling) opgegaan in de gemeente Berkelland.

 

Een mooie indruk van het vroegere leven in het dorp kunt u in de volgende film krijgen. De film dateert uit de jaren 1960-1961.