Statuten


De statuten van Geesterens Belang kunt u hier en hier bekijken.

Op de ALV van nov. 2014 is een HuisHoudelijk Reglement vastgesteld. Het huishoudelijk reglement is hier te vinden.