AED


Geesteren is aangesloten bij het project Hartveilig wonen. Dit betekent dat er een SMS-alarmsysteem is voor het snel inzetten van een reanimatie en een AED. In Geesteren hangen drie AED’s: bij Café Baan in de dorpsstraat en aan de zijkant van de kleedkamers bij GSV'63 aan de Dennendijk, deze zijn in bezit en onderhoud van het Geesterens Belang. De derde AED hangt aan het dorpshuis en is ook in het bezit en onderhoud van het bestuur van het dorpshuis.

Vrijwilligers

In Geesteren is een grote groep van ruim 50 mensen actief als vrijwilliger. Zo hebben we een netwerk van geschoolde enthousiaste vrijwilligers die kunnen reanimeren en een AED bedienen. U kunt zich bij Geesterens Belang opgeven als vrijwilliger, dit kan middels het e-mailadres aed@geesterengld.nl.

Elk jaar worden er herhalingscursussen gehouden om de mensen “vertrouwd” te maken en te houden met de AED.

Hoe werkt Hartveilig wonen

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. Hartveilig wonen is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer, indien nodig, een stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld kan worden.

Alarmering en reanimatie

Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de meldkamer schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Deze vrijwilligers gaan naar het slachtoffer om hulp te bieden tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Informatie filmpje AED