Geesteren op de kaart: een nieuwe dorpsvisie


Het afgelopen jaar is Geesterens Belang bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. Dat was nodig, aangezien de oude versie al weer 10 jaar oud was. In verschillende groepen, variërend in leeftijd en omvang, is uitgebreid gediscussieerd en nagedacht over zaken, die voor Geesteren nu en in de toekomst van belang kunnen zijn. Ook is er een inspiratiebezoek gebracht aan het dorp Hoonhorst. Dit alles heeft er toe geleid, dat er een actuele versie is van de dorpsvisie.

 

Klik hier om de dorpsvisie te downloaden.

Naar aanleiding van de dorpsvisie zijn een aantal werkgroepen gevormd. Klik hier om de indeling van de werkgroepen te bekijken.