Hamelandse Menners


De Hamelandse Menners is een men-vereniging die is gevestigd in Geesteren gld maar haar leden in een ruime omgeving om Geesteren heeft.

De volgende activiteiten worden het jaar door georganiseerd:
- onderlinge wedstrijden mennen en vaardigheid;
- KNHS wedstrijden voor menners uit het hele land met een startpas; 
- Boomsleep wedstrijden;
- Menlessen.

 

Daarnaast worden er het jaar door een aantal gezellige activiteiten georganiseerd, zoals een Nieuwjaarsbijeenkomst en een Barbecue.

Het activiteitenjaar wordt meestal afgesloten met een gezellige avond met Stamppottenbuffet.

Onze activiteiten worden hoofdzakelijk georganiseerd op onze rijbaan-accommodatie d’n Sproakelbarg aan de Oude Diepenheimseweg / Mensinkdijk te Geesteren gld en op de terreinen van de fam. Berendschot aan de Boerenesweg in Geesteren.

 ‘s Winters worden de menlessen in manege “De Heksenlaak” te Bar-chem gegeven. Voor nadere informatie over onze vereniging en ons jaarprogramma verwijzen wij u naar onze website: www.Hamelandsemenners.nl 

Ons mailadres is: hamelandsemenners@hotmail.com