Boereneschpad - Klompenpad


Met financiering van de Gemeente Berkelland zijn Gelselaars Belang, Geesterens Belang en Noordijks Belang samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gedurende meer dan een jaar bezig geweest met het ontwikkelen van een klompenpad tussen de drie dorpen. Het klompenpad kreeg de naam Boereneschspad en werd geopend op 18 maart 2017.

Een Klompenpad  is een wandelroute die zo veel mogelijk over onverharde, cultuurhistorische paden en boerenland loopt. Met het lopen van het Boereneschpad komt de wandelaar op voorheen niet toegankelijke plekken. De route kunt u vinden op www.klompenpaden.nl en in de gratis app Klompenpaden. Routefolders à € 1,50 zijn op verschillende plekken in de omgeving verkrijgbaar, o.a. bij Pannenkoekenboerderij Erve Brooks en bij Café Restaurant Zalencentrum Baan. Bij Erve Brook en bij Baan staan tevens panelen met uitleg over de route.

De route van het Boereneschpad voert zoals gezegd ten dele over particuliere gronden. Dat wil concreet zeggen dat ruim 25 (particuliere) grondeigenaren veelal agrariërs maar Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer onder voorwaarden hun terreinen openstellen ten behoeve van wandelaars. Over deze voorwaarden willen wij u informeren

  • Voorwaarden worden gesteld aan toegankelijkheid voor honden. Op de particuliere delen van het Klompenpad worden geen honden toegelaten ook niet als deze aangelijnd zijn. Dit is steeds ter plaatse duidelijk aangegeven.
  • En tweede voorwaarde betreft dat alleen voetgangers van het Klompenpad van de opengestelde privé gronden gebruik mogen maken. Fietsers, bromfietsers en ruiters zijn hier niet toegestaan.
  • Daarnaast is de openstelling beperkt tot de periode van zonsopgang tot zonsondergang.

Deze voorwaarden worden ter plaatse  duidelijk gemaakt, zie plaatje.

Als we met z’n allen deze voorwaarden respecteren zullen de meewerkende grondeigenaren hun gronden blijven openstellen. Wordt er oneigenlijk gebruik gemaakt van de Klompenpaden dan wordt de vrijwillige openstelling beëindigd. Het is feitelijk een voorrecht is om over de gronden van anderen te mogen lopen en daarmee nog meer te kunnen genieten van het mooie landschap rondom Gelselaar, Geesteren en Noordijk.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Geesterens Belang of met Erik van Eek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (e.vaneek@landschapsbeheergelderland.nl en 06-50947113).