Werkgroepen


Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26-02-2014 is de "nieuwe" werkwijze van Geesterens Belang gepresenteerd. Er zullen verschillende thema's uit de dorpsvisie verwerkt worden in werkgroepen. Het voorstel voor de werkgroepindeling heeft, na verwerking van input van de leden, geresulteerd in het aangepaste voorstel voor 2014-2015.

De volgende werkgroepen zijn actief:

Geesteren Duurzaam

Zorg en Wonen

Internet en Website

Jongeren

Veiligheid