Informatieavond asbesttrein

>>

Onderstaand de brief die binnenkort verspreid wordt over de Asbesttrein in Geesteren en Dijkhoek.

 

Uitnodiging.

Wij nodigen u graag uit op 12 maart 2019 om de voordelen uit te leggen van de samenwerking van de gemeente Berkelland  met “de Asbesttrein” in het kader van de sanering van asbestdaken.

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en  werkwijze van de ‘Asbesttrein’ en de onderliggende financieringsmogelijkheden, zoals ondersteuning in de vorm van een asbestlening en  sloopsubsidieregeling  van de gemeente Berkelland.  

(Wij hebben niet exact in beeld waar de asbestdaken zich bevinden, wanneer u geen asbesthoudende dakbedekking heeft, dan kunt u deze brief als niet geschreven beschouwen)

Asbesttrein

De gemeente wil haar inwoners ondersteunen bij asbestsanering op eigen terrein. Samen met andere Achterhoekse gemeenten is  de ‘stichting Asbesttrein’ opgezet.  De “Asbesttrein” is een samenwerking van bedrijven die in een bepaald gebied in een trein achter elkaar aan werken om asbest te verwijderen, af te voeren en eventueel een nieuw dak te monteren. De werkzaamheden worden gebiedsgericht en snel achter elkaar uitgevoerd waardoor er op kosten kan worden bespaard. Daarnaast worden samen vergunningen en subsidies aangevraagd voor u, kortom u wordt ontzorgd.

Informatieavond

In uw omgeving start binnenkort de volgende Asbesttrein.

Heeft u een gebouw met een asbestdak en denkt u er over na om deze te saneren? Kom dan naar de gratis informatiebijeenkomst over de Asbesttrein op 12 maart 2019.

Wij verwelkomen u graag bij Baan in Geesteren. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30 uur.

 

Datum: 12 maart 2019

Adres: Dorpsstraat 6 7274 AN Geesteren

Voor Geesteren en Dijkhoek


Wat kunt u verwachten?

Tijdens de avond vertellen we hoe de Asbesttrein te werk gaat, met welke kosten en spelregels een asbestsanering gepaard gaat, welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn en welke voorwaarden daarbij horen. Wanneer u interesse heeft, kunt u zich daarna aanmelden voor een gratis keukentafelgesprek om uw eigen situatie te bespreken.  Er komt dan, kosteloos, een onafhankelijke adviseur bij u langs om de huidige staat van uw dak(en) te bekijken. U bespreekt of u wilt slopen, herbestemmen of het dak vervangen. U bekijkt samen welke mogelijkheden voor vervanging er zijn, bijvoorbeeld met geïsoleerde dakplaten of zonnepanelen. Aan de hand daarvan krijgt u inzicht in uw eigen situatie en het mogelijke vervolgtraject. 

Waarom asbest verwijderen?

Met ingang van 2025 zijn asbestdaken in Nederland bij wet verboden. Dat betekent dat particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen na 2024 geen asbestdaken meer mogen bezitten. Dit verbod moet mens en milieu beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Hoe ouder een asbestdak is, hoe meer het slijt en verweerd raakt. Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar maar is wel schadelijk. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu belasten en levert gevaar op voor eigenaren van panden maar ook voor buren, passanten en dieren.

Aanmelden voor deze interessante en gratis informatiebijeenkomst.

Om een beeld te krijgen hoeveel mensen, en wie we kunnen verwachten en of de locatie alle belangstellenden kan ontvangen, vragen wij om u vooraf aan te melden voor de informatieavond.

Per email naar g.bulten@gemeenteberkelland.nl o.v.v. ‘informatiebijeenkomst Asbesttrein’.  

Graag daarbij de volgende gegevens meesturen:

Voorletters

Naam

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon vast en mobiel

Emailadres

Aantal personen dat op de infoavond komt

 

Heeft u vragen of opmerkingen over de bijeenkomst? Neem dan gerust contact op met Mirjam Mellink , 0545 250516 of mail naar m.mellink@gemeenteberkelland.nl

 

Voor contact  met de ‘Stichting Asbesttrein’ kunt u terecht bij:

           Anton Legeland : 0620452208  / a.legeland@asbesttrein.nl

           Koen Nieuwenhuis: 0630684816 / k.nieuwenhuis@asbesttrein.nl

 

 

Ik hoop u te mogen begroeten op 12 maart 2019

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Berkelland,

M.G. Mellink,

Contactpersoon Buitengebied