Update woningbouw

donderdag 7 maart 2024

Gaat het wel goed met de voortgang van de woningbouw op plan Florijn? Waarom duurt het zo lang? Een korte update waar we nu staan.

Op 2 oktober 2023 werd het door B&W goedgekeurde plan Florijn door Geesterens Belang gepresenteerd bij Baan. Dat is zomaar al 5 maanden geleden!

Op die avond gaf Maurice Geerdink (conStabiel - adviseurs in bouwtechniek) al aan dat het lang kan duren voordat de eerste spa de grond in gaat …. 

Maurice en de betrokken ambtenaren van de gemeente Berkelland hebben regelmatig overleg. De gemeente legt de laatste hand aan de concept realiseringsovereenkomst en conStabiel heeft een ruimtelijk adviseur opdracht gegeven tot het schrijven van stukken ten behoeve van de buitenplanse omgevingsplanactviteit (BOPA), voorheen ook bekend als een bestemmingsplan wijziging. Alle benodigde onderzoeken voor een BOPA procedure (denk aan ‘flora & fauna’, ‘bodemverkennend onderzoek’, archeologisch onderzoek, aerius berekening, etc.) zijn ‘uitgezet’. De meeste daarvan zijn klaar. De verwachting is dat alle onderzoeken eind april 2024 definitief zijn afgerond. Hierna worden de rapporten ter controle ingediend bij de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Gelijktijdig met alle onderzoeken is de ruimtelijk adviseur bezig met het schrijven van de ruimtelijke onderbouwing voor het nieuwbouwplan.

Vanaf 1 januari jl. is de nieuwe omgevingswet in werking getreden. Een wet met nieuwe procedures, ook voor de gemeente. Zoals wij het nu hebben begrepen kan de gemeente straks kiezen uit een gewone (kortere) procedure (zo’n 8 weken), of een langere procedure (zo’n 26 weken). Waar de keuze op gaat vallen is op dit moment nog onbekend.


Terug naar overzicht