NIEUWE STATUTEN

zondag 7 april 2024

In de aankomende Algemene Leden Vergadering van 25 april a.s. zullen onze gewijzigde statuten vastgesteld worden. Deze wijziging komt voort uit eisen die gesteld worden in de nieuwe "Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” (WBTR). De WBTR voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het gaat om verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus ook van Geesterens Belang.

Het concept van onze nieuwe vast te stellen statuten vindt u hier .

Als u na lezing vindt dat er iets moet wijzigen in dit concept, dan kunt u dat tot uiterlijk 15 april aanstaande doorgeven per email aan onze secretaris:  gb@geesterengld.nl

 

 


Terug naar overzicht