Kunnen we straks nog (komen of blijven) wonen in Geesteren? Is er nog een school? Sportvereniging? Veiligheid?

 

"Waor Mot 't Op An Met Geesteren?" is een nieuw initiatief van Geesterens Belang. Het bestuur wil graag in gesprek komen met bewoners om te praten over de toekomst van ons dorp. Denk hierbij aan thema's die gaan over leefbaarheid zoals 'wonen', 'werken', 'verkeer & veiligheid', 'sporten, cultuur', 'recreatie' en 'noaberschap'. Voorzitter Jolanda Luimes: "onze ambitie is om vanuit een breed spectrum van Geesternaren input te krijgen over wat er leeft, wat de wensen en zorgen zijn. En vooral wat we samen kunnen doen om Geesteren in de toekomst een fantastische plek te laten blijven en - waar mogelijk - nòg beter te maken." Geesterens Belang wil met de uitkomsten haar beleid voor de komende jaren nog scherper en duidelijker maken.

 

Het idee is om met diverse focusgroepen van telkens ongeveer vijftien mensen te praten over onderwerpen die van belang zijn voor die bewoners. Denk hierbij aan jeugd, jonge ouders, de groep 45 - 69 jaar en senioren. In speciale sessies zullen de deelnemers hun mening, wensen en zorgen kunnen bespreken aan de hand van diverse onderwerpen. En dat doen we in een ongedwongen 'setting' die past bij de specifieke doelgroep. Tijdens het Oranjefeest zal de eerste promotie voor dit initiatief plaatsvinden. Wil je je belangstelling nu al kenbaar maken? Dat kan:  info@geesteren.nl  onder vermelding van ‘Waor Op An’.