Geen paasvuur in 2021

dinsdag 23 februari 2021

Ondanks dat 4 april nog ver weg is, verwachten wij niet dat de situatie rondom corona dan zodanig veranderd is dat een paasvuur mogelijk is. Een paasvuur veroorzaakt veelal een samenkomst van een aantal mensen. De verwachting is dat de groepsgroottes de komende tijd nog heel klein moeten blijven. Ook moeten de reis-bewegingen voorlopig tot een minimum beperkt blijven. Dit is niet in overeenstemming met de gedachte achter het paasvuur, namelijk een gezellig samenzijn. Geesterens Belang heeft dan ook besloten geen paasvuur te organiseren dit jaar.

 

Heeft u wel snoeihout? Dit kunt u dit nog met een melding snoeihoutverbranding vóór 15 maart aansteken. De melding moet voor 1 maart bij de gemeente zijn gedaan. Zie website gemeente Berkelland .


Terug naar overzicht