Informatieavond landbouwafrit N825

zondag 1 januari 2023

Beste inwoner van Geesteren,                                                                                                

Geesterens Belang wil u graag op maandag 16 januari 2023 informeren over een mogelijke landbouwafrit op de N825, die uit zou moeten komen op de Oude Diepenheimseweg. Ook informeren wij u over de mogelijke afsluiting, voor gemotoriseerd verkeer, van het viaduct c.q. de tunnel op de Oude Diepenheimseweg. We willen uw mening horen over deze plannen.   

Als bestuur hebben we de afgelopen periode hierover een standpunt ingenomen. Deze lichten we u graag op 16 januari toe. Hieronder alvast een korte weergave:

Landbouwafrit Nettelhorsterweg (N825)

De provincie wil een betere doorstroming en verkeersveiligheid op de N825. Hiervoor ligt er momenteel tot 25 januari ’23 een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) ter inzage. U kunt deze digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl nummer NL.IMRO.9925.N825Nettelhorsterw-ont1. Bij de gemeente Berkelland kunt u het ook fysiek – op afspraak – inzien.

In dit kader wil de provincie een landbouwafrit van de N825 komend van de rotonde Hekweg op de Oude Diepenheimseweg – nabij Pasmanweg, Griemerweg en Rotmansdiekske. Geesterens Belang is tegen deze landbouwafrit.

Afsluiting gemotoriseerd verkeer viaduct c.q. tunnel Oude Diepenheimseweg?

Dit wordt momenteel door de gemeente Berkelland onderzocht d.m.v. verkeerstellingen. De afsluiting zou de verkeersveiligheid ter plekke ten goede komen. Geesterens Belang is tegen deze afsluiting. Eén van de redenen is dat dit mogelijk leidt tot een toename van het verkeer via de Molenweg door het dorp zelf.

Voortgang veilige fietsverbinding

Al sinds 2017 is door Geesterens Belang benoemd dat de fietsverbinding tussen Borculo en Geesteren over de Oude Diepenheimseweg in de huidige staat onvoldoende veilig is. Diverse overleggen hebben tot dusver niet iets opgeleverd. Geesterens Belang is voor een veilige fietsverbinding, maar wil dat aan het Rotmansdiekske, als eeuwenoud kerkepad, niet getornd wordt. 

Uw mening als inwoner van Geesteren over bovengenoemde zaken is zeer belangrijk.

Binnenkort worden er verdere ambtelijke en bestuurlijke beslissingen genomen, zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau. Laat u informeren en praat mee op maandag 16 januari 20.00 uur in café Baan te Geesteren. Wethouder Teselink en de verkeersambtenaar van de gemeente Berkelland zullen als gast aanwezig zijn.

Vriendelijke groet,

Bestuur Geesterens Belang

 


Terug naar overzicht