Stichting Sociaal leenfonds An ‘t Wark

dinsdag 8 november 2022

De afgelopen maanden nemen de geldzorgen van vele mensen toe. Hoge inflatie en stijgende energieprijzen of als er onverwachte schulden ontstaan (bv verlies inkomen) kunnen er voor zorgen dat mensen hun gasrekening of zorgverzekering niet meer kunnen betalen, zeker als er geen buffer (meer) is. De verwachting is, dat dit de komende periode alleen maar gaat toenemen.

Hat allerbelangrijkste is, om mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen bij schulden. Het sociaal leenfonds Berkelland kan mensen daarbij helpen. Het sociaal leenfonds Berkelland “An ’t Wark, is een initiatief van de diaconie van de protestante gemeente De Wijngaard en de Stichting Financieel Sterk.  Gestart in het voorjaar van 2022 heeft “An ’t Wark” in de gemeente Berkelland inmiddels al veel mensen kunnen helpen.

De Stichting An ’t Wark wil mensen helpen die geen beroep kunnen, mogen en/of willen doen op de reguliere schuldhulpverlening en of bijzondere bijstand. Vooral wil An ’t Wark gezinnen helpen met financiële problemen, die voortkomen uit bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van werk en inkomen, gedwongen verkoop eigen woning , of beëindiging van een bedrijf. Hier doen zich vaak flinke financiële veranderingen voor. Om te zorgen dat iemand zijn leven weer op de rit krijgt, is er voor hen hulp bij eenmalige uitgaven. Veel mensen met financiële problemen zoeken pas laat hulp, uit schaamte proberen ze het zelf, maar lopen daarin vast. Belangrijk is dus, om er zo snel mogelijk bij te zijn.

Kern van het leenfonds is dat de stichting de schulden van iemand overneemt. De schulden worden ineens voldaan door de Stichting An ’t Wark!/ Sociaal leenfonds Berkelland. Met schuldeisers wordt overlegd om akkoord te gaan met een betaling ineens door finale kwijting. In plaats van meerdere schuldeisers is er dan nog maar sprake van één schuld, bij de stichting. Dit is overzichtelijk en werkt snel.

De pas opgerichte stichting is laagdrempelig en onderscheidt zich van de reguliere schuldhulpverlening door het lokale karakter, korte lijnen en indien gewenst begeleiding uit de eigen omgeving. Bovendien berekent het leenfonds een rente van maar één procent. Als An’t Wark zelf niet kan helpen verwijst men de hulpvrager uiteraard door.

Aantal voorwaarden en contact
Aan hulp van de Stichting An ’t Wark! zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Wie in aanmerking wil komen, moet gemotiveerd zijn om van de schulden af te komen. Perspectief op bijvoorbeeld meer inkomen is ook wenselijk en de totale schulden zijn niet meer dan € 5000,-.

Wie graag meer wil weten over deze financiële hulpverlening of een hulpvraag heeft, kan telefonisch en via WhatsApp terecht bij Anny Rensink (06 25472664) en Jan Buist (06 22242333).

 


Terug naar overzicht