Uitnodiging algemene ledenvergadering

maandag 15 mei 2023

Beste inwoner van Geesteren, 

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze dorpsbelangen vereniging Geesterens Belang op donderdag 25 mei 2022 bij Baan.

Het wordt een diverse en interactieve avond. We starten om
20:00 uur en de avond heeft drie onderdelen:

  • Een korte terugblik op het afgelopen jaar met jaarverslag 2022 inclusief de financiën. De verslagen zijn vanaf 22 mei a.s. te vinden op onze website (www.geesterengld.nl) en liggen vanaf 19.30 uur op de avond zelf ter inzage.
  • Een voortuitblik op 2023. Wat staat er op stapel? Wat kunnen we samen met u als inwoner doen? Hoe zorgen we dat het contact met u als inwoner goed is? Welke thema’s vindt u van belang voor 2023?
  • Verder laten we ons als Geestenaren dit jaar graag informeren over de weidevogels in Geesteren en de uilen in ons dorp en buitengebied. Welke soorten zijn er in Geesteren? Waar zitten ze? Hoe is het verloop van de afgelopen jaren? En wat zijn de verwachtingen? De vogelwerkgroep Berkelland komt hierover spreken.


Met vriendelijke groet,
Jolanda Luimes, namens het gehele bestuur.


Terug naar overzicht