Voortgang en vervolg informatieavond 16-01-2023 inzake Verkeersveiligheid

dinsdag 21 maart 2023

Geesterens Belang kijkt terug op een zeer geslaagde informatieavond op 16-01-2023 bij Baan. Samen met ruim 120 inwoners werden drie onderwerpen besproken, te weten:

 1. Afsluiting viaduct Oude Diepenheimseweg voor gemotoriseerd verkeer en
 2. Landbouw afrit van de N825 op de Oude Diepenheimseweg & landbouw- passeerhaven net voor de helling van de viaduct op de N825. 
 3. Veilige (fiets)verbinding Geesteren – Borculo

Uitkomst:

 1. Géén draagvlak in Geesteren. Wethouder Teselink gaf met een toelichting aan dat afsluiting van de viaduct van de baan is.
 2. Géén draagvlak in Geesteren. Alle mogelijkheden van verweer zullen worden ingezet.
 3. Opnieuw oppakken met werkgroep vanuit Geesterens Belang met daarin de buurt en andere belanghebbenden.

2) Vervolg fase-2 Nettelhorsterweg:

 • De zienswijze vanuit Geesterens Belang is schriftelijke en mondeling ingediend bij de provincie. Er zijn ongeveer 60 zienswijzen op fase 2 ingediend. Waaronder de gemeente Berkelland, buurtbewoners, diverse verenigingen, LTO, agrarische bedrijven en inwoners van Geesteren.    
 • Verwachting is dat er medio april een ambtelijk advies hierover naar Gedeputeerde Staten gaat. Hierna zullen de leden van de Provinciale Staten een definitieve beslissing gaan nemen.
 • Omroep Gelderland heeft een nieuwsitem over dit onderwerp gemaakt dat voorligt aan de nieuwe provinciale bestuurders.  
 • Geesterens Belang blijft dit onderwerp ambtelijk en bestuurlijk onder de aandacht brengen bij de gemeente Berkelland en de provincie Gelderland.
 • Heeft u als inwoner van Geesteren tips of contacten die ons gezamenlijk belang dienen? Laat het ons weten.

3) Vervolg veilige (fiets-)verbinding Geesteren – Borculo:

 • Begin april komt er een nieuwe werkgroep ‘Veilige verkeersverbinding Geesteren – Borculo” vanuit Geesterens Belang met buurtbewoners, belanghebbenden en inwoners die zich aangemeld hebben tijdens de informatieavond op 16 januari jongstleden.
 • Focus ligt op de Oude Diepenheimseweg – Geesterense Binnenweg. In samenhang met de Molenweg.


Terug naar overzicht