Vrijheidsbos Geesteren

zaterdag 10 oktober 2020

Ter ere van 75 jaar vrijheid in Nederland wil een nieuwe stichting uit ons dorp een herdenkingsbos in Geesteren realiseren. Dit nieuwe bos krijgt de naam Vrijheidsbos Geesteren en verbindt herdenken, educatie, recreatie en natuur met elkaar. Graag willen we u als inwoner alvast kort informeren over dit initiatief aan de hand van de vier functies.

Herdenking

Bernard, Eva, Manuel, Sofia, Philip Levie en Henri Meijers, Antonia Schukkink-Geerdink, Co van den Brink, Gerrit Hiddink, Jaap Rijsdijk en Jantje Esselink zijn de 11 Tweede Wereldoorlogsslachtoffers van Geesteren. Hetgeen hen is overkomen is opgeschreven in een herinneringsboek. Zij krijgen symbolisch, 75 jaar na de bevrijding, een levend monument in de vorm van een boom in Geesteren. Deze elf bomen vormen het begin van ons Vrijheidsbos in Geesteren. Hierna krijgt het Vrijheidsbos ook een individuele herdenkingsfunctie, doordat (oud-)inwoners van Geesteren er een eigen herdenkingsboom kunnen kopen en planten. Ook is er de mogelijkheid tot het uitstrooien van menselijk as bij of onder de eigen boom.

 

Educatie

Elk huisgezin in Geesteren ontvangt eind 2020 het herinneringsboek met foto’s en de waardevolle verhalen. Ook krijgt ieder kind op basisschool De Keikamp het boek. Voor hen wordt er een educatieproject aan gekoppeld waarmee we de leerlingen lokale geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog willen geven. Daarnaast komt er ook educatie over het thema Vrijheid en over Democratie en over Natuur. Educatie vindt plaats op de school, maar ook in het Vrijheidsbos zelf. Groep 7 en 8 van vorig jaar heeft een begin gemaakt om de familie Meijers toe te voegen aan het digitaal Joods Monument. Dit jaar wordt dit verder voltooid.   

 

Recreatie

Het Vrijheidsbos is vooralsnog gepland op het stuk land tussen de Oude Diepenheimseweg en de Needse Tolweg. Het ligt dan dicht bij de begraafplaats en het dorp. Het bos verhoogt de (wandel-) recreatie- en de natuurwaarde doordat het een aansluiting verkrijgt met het bestaande bos van Staatsbosbeheer en De Sprakelberg. Indirecte vergroting van De Sprakelberg is een langgekoesterde wens vanuit de Geesterense bevolking. 

Natuur

Door het Vrijheidsbos komen er meer bomen in de gemeente Berkelland hetgeen het leefklimaat bevordert. Er komt een inrichtingsplan zodat de boomsoorten met het onderhoud een goede kans hebben om te groeien.

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit Geestenaren met een diversiteit aan kennis en leeftijd. De leden zijn: Jolanda Luimes-Arentsen-voorzitter; Arie Hulshof-secretaris; Camilla Benedict-penningmeester; Gerard Heinemans; Siebren Kleine; Harrie Knol en Gerbert Kleine. Adviseur: Bertus Hesselink.

Op dit moment is het bestuur volop bezig met de vele voorbereidingen. Binnenkort volgt meer informatie over het gehele plan. Heeft u vragen of opmerkingen benader dan één van onze bestuursleden.


Terug naar overzicht